กองระบาดวิทยา
Responsive image

แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองและการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข)

แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองและการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข)

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ