กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3 อัตรา

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนิติกร ตำนวน 1 อัตรา  

3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ