กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3 อัตรา

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนิติกร ตำนวน 1 อัตรา  
3.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 ตุลาม 2564   ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ