กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

รับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ด้วยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 2 ตำแหน่ง  รายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ จ้า
1) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
2) นักจัดการงานทั่วไป  1 อัตรา   อัตราเงินเดือน 16,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ