กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมา โครงการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2566

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ              จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ