กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

The 3rd International Conference Occupational and Environmental Diseases

ประกาศขยายเวลาสำหรับการส่งบทคัดย่อ “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3” จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566