กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
23 กุมภาพันธ์ 2564
-
2564
-
-
98000
-
1
2564
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบระบบรายงานฐานข้อมูล โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-