กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
7 พฤษภาคม 2567
-
2567
-
-
6300
-
1
2567
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0404-019-059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

-