กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

บุคลากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะการเขียนและประเมินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 


ข่าวสารอื่นๆ