กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ได้ในระดับดีเด่น


ข่าวสารอื่นๆ