กองวัณโรค
Responsive image

กองวัณโรค ผลักดัน แนวทางการบรรลุ SDGs และยุติวัณโรค (End TB) ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

กองวัณโรค ผลักดัน แนวทางการบรรลุ SDGs และยุติวัณโรค (End TB) ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 กองวัณโรค เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พร้อม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการกองวัณโรค ได้นำเสนอสถานการณ์วัณโรคและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยุติวัณโรค (End TB) ได้แก่ 1) ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง 2) วินิจฉัยให้พบโดยเร็วด้วยวิธีมาตรฐาน Molecular diagnostic test 3) มีระบบติดตามเพื่อดูแลผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวจนรักษาสำเร็จ และ 4) ให้ยาป้องกันแก่ผู้ติดเชื้อวัณโรคที่ยังไม่ป่วย ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ที่มา : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ข่าวสารอื่นๆ