กองวัณโรค
Responsive image

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR  4 แหน่ง

 

1. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค 1 ตำแหน่ง

2. โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

3. นักเทคนิคการเเพทย์/นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ 1 จำนวน

4. ผู้ประสานงานด้านการเงิน 1 จำนวน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ