กองวัณโรค
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค ดังรายชื่อต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ