กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการ

กำหนดการประชุม

เอกสาร 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2563
Topic: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริการ 
Time: Dec 21, 2020 08:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84450685838?pwd=ZUpmSkNtalFSY0xmZmlId3Rkd1VEUT09

Meeting ID: 844 5068 5838
Passcode: 563563
 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563
 
Topic: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริการ
Time: Dec 22, 2020 08:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81776708071?pwd=aFJwQzJXbjBKU2grS0NTM3JLcWZUQT09

Meeting ID: 817 7670 8071
Passcode: 373049


ข่าวสารอื่นๆ