กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image

พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (2 ธันวาคม 2563) เวลา 07.00 - 09.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกบุคลากร ไม่ยอมรับ ไม่ทนการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันทุจริตให้ยั่งยืน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ภาพกิจกรรม


ข่าวสารอื่นๆ