กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image

พิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล นำผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รวมพลังสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมดำเนินการมาตรการ 3 ป. 1 ค. ปลุกจิตสำนึก สร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมควบคุมโรค โดยท่านสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมโรคเข้าร่วมในพิธีประกาศเจตนารมณ์ เพื่อร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต


ข่าวสารอื่นๆ