กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"

ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2566

► ใบเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประเภทบุคคล (ไฟล์ PDF)

► ใบเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประเภทหน่วยงาน (ไฟล์ PDF)

► ใบเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประเภทโครงการ (ไฟล์ PDF)

► ใบเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประเภทบุคคล (ไฟล์ Word)

► ใบเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประเภทหน่วยงาน (ไฟล์ Word)

► ใบเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประเภทโครงการ (ไฟล์ Word)


ข่าวสารอื่นๆ