กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

กลุ่มงานจริยธรรม จัดประชุมคณะทำงานคณะทำงานกลั่นกรอง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม และบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ข่าวสารอื่นๆ