กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
1
12 ตุลาคม 2564
-
2565
-
-
738.3
-
1
2564
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-