กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
0091065
20 ตุลาคม 2564
-
2564
-
-
3249000
-
1
2564
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค 88/1 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 1100
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-