กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
8 สิงหาคม 2565
-
2565
-
-
60000
-
1
2565
-
เงินอื่นๆ
เหมาบริการ
-
-
-