กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
25 สิงหาคม 2566
25 สิงหาคม 2566
2566
-
-
41999.6
-
1
2566
-
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-