กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ