กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

International Concern News

 

Week 1

ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

International Concern News Week 1  

Week 2

ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565

International Concern News Week 2 

 Week 3

ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565

International Concern News Week 3

Week 4

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565

International Concern News Week 4 

Week 4

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565

International Concern News Week 

Week 5

ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565

International Concern News Week 5 

Week 6

ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566

International Concern News Week 6

Week 7

ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566

International Concern News Week 7

Week 8

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

International Concern News Week 8