กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

International Concern News

Week 1

ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

International Concern News Week 1  

Week 2

ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565

International Concern News Week 2 

 Week 3

ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565

International Concern News Week 3

Week 4

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565

International Concern News Week 4 

Week 4

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565

International Concern News Week 

Week 5

ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565

International Concern News Week 5 

Week 6

ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566

International Concern News Week 6

Week 7

ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566

International Concern News Week 7

Week 8

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

International Concern News Week 8

Week 9

ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566

International Concern News Week 9

Week 10

ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

International Concern News Week 10

Week 11

ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

International Concern News Week 11

Week 12

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

International Concern News Week 12

Week 13

ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2566

International Concern News Week 13

Week 14

ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2566

International Concern News Week 14

Week 15

ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566

International Concern News Week 15

Week 16

ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566

International Concern News Week 16

Week 17

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

International Concern News Week 17

Week 18

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

International Concern News Week 18

Week 19

ประจำวันที่ 13 เมษายน 2566

International Concern News Week 19

Week 20

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

International Concern News Week 17