กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ลงพื้นที่เพื่อพัฒนา แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการกักกันโรคของช่องทางเข้าออกประเทศ จังหวัดสงขลา