กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

พยากรณ์และประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อและภัยระหว่างประเทศ (Predictive and Risk Assessment for International Concern News)

>>กรุณาคลิ๊กที่แบนเนอร์เพื่ออ่านพยากรณ์โรค<<

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/Predictive Analysis COVID-19.pdf