กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

Accredited Vaccines against COVID-19 by Thailand MOPH updated on 13 June 2022

 

รายชื่อวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบ https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/สธ 0410.7-ว472.pdf