กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

คู่มือการใช้งานโปรแกรม COSTE-SHA

คู่มือการใช้งานโปรแกรม COSTESHA

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/คู่มือการใช้งานโปรแกรม COSTESHA.pdf

 

คู่มือการใช้งาน COSTE SHA Up

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/การใช้งาน COSTE SHA Up 14.03.65.pdf

 

วิธีแก้ไขกรณีเข้าหน้าเว็บไม่ได้

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/วิธีแก้ไขกรณีเข้าหน้าเว็บไม่ได้.pdf

 

สัญลักษณ์ต่างๆใน COSTE-SHA

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/สัญลักษณ์ต่างๆใน COSTE-SHA.pdf

 

การรายงานผลแล็บในโปรแกรม COSTE-SHA

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/การรายงานผลแล็บในโปรแกรม COSTE-SHA.pdf

 

วิธีการเช็คอินในโปรแกรมCOSTE SHA

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/วิธีการเช็คอินในโปรแกรมCOSTE SHA.pdf

วิธีการลงทะเบียนหมอชนะผ่าน COSTE Sha

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/การลงทะเบียนหมอชนะผ่านCOSTESHA.pdf

 

วิธีการสร้าง Static QR code สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนหมอชนะได้

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/วิธีการสร้าง Static QR code สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนหมอชนะได้.pdf