กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

หลักสูตร Non-Health

คู่มือหลักสูตร

https://online.pubhtml5.com/ceee/uosq/index.html#p=1

เอกสารประกอบการประชุม (เพิ่มเติม)

1) Non-Health Course Concept

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/Non-Health Course Concept.pdf

 

2) การตรวจจับความผิดปกติโรคและภัยสุขภาพ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/Final_การตรวจจับความผิดปกติโรคและภัยสุขภาพ.pdf

 

3) Chiang Rai_Non-Health_Training_clearance

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/1.Chiang Rai_Non-Health_Training_clearance 11DEC18.pdf

 

4) การดำเนินงานเปิดประเทศด่านเชียงของ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/การดำเนินงานเปิดประเทศด่านเชียงของ 090865.pdf

 

5) ภาพการประชุม (Meeting Pictures)

https://drive.google.com/drive/folders/1QT57YVyc-8uPWEO8uqVtPwzOeS1-9GKy?usp=sharing

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

เอกสารเพิ่มเติม 

พรบ. https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/1.พรบ.pdf

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตรวจจับความผิดปกติโรคและภัยสุขภาพ

 

คำแนะนำ การใช้งานการ์ด "ดู แยก แจ้ง ช่วย"

เอกสารเพิ่มเติม 

การตรวจจับความผิดปกติโรคและภัยสุขภาพ https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/+การตรวจจับความผิดปกติโรคและภัยสุขภาพ.pdf

 

RING Card Thai Version https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/+RING Card Thai Version.pdf

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/PHEIC MANAGEMENT2.pdf

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ

เอกสารเพิ่มเติม https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/Risk assessment4.pdf

 

หน่วยที่ 5 การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม

การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/+การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 28.5.2565.pdf

Scenario_Checklist https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/+Scenario_Checklist.pdf

 

หน่วยที่ 6 การช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้งานเครื่องกระตุ้นหัวใจ

 

 

หน่วยที่ 7 การจำลองสถานการณ์สมมติ

เอกสารเพิ่มเติม 

Scenario_Checklist

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/+Scenario_Checklist.pdf