สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0438.1/454
28 กันยายน 2564
-
2565
-
-
64200
-
1
2565
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
เงินงบประมาณ
เช่า
13/2565
27 ตุลาคม 2564

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเค เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 64,200.- บาท

-