สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0438.1/180
30 มีนาคม 2566
-
2566
-
-
811000
-
3
2566
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
2/2566
-
-