สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0438.1/676
9 พฤศจิกายน 2566
17 พฤศจิกายน 2566
2567
-
-
10800
-
1
2566
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
12/2567
10 พฤศจิกายน 2566
-