สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เรื่อง ผลการสอบพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

ตามที่ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยการจ้างเหมาบริการเพื่อมาปฏิบัติงานหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณปี 2565 ของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิซาการสาธารณสุข (ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอให้ผู้สอบคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิซาการสาธารณสุข (ด้านเวซศาสตร์ป้องกัน) ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ชั้น 2 อาคาร

สถาบันบำราศนราดูร ในเวลา 8.30 น. ถ้าพ้นกำหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ