สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

ตามที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือก

เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2564 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล จำนวน 20 ราย (ตามรายละเอียดที่แนบ) กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน Webex Meet รายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ