สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565