ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

การอบรมระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดโดย..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข

การอบรมระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  • หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบสำหรับ เลขาและคณะกรรมการระดับกรม/เขต/จังหวัด ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์..... [กดดาวน์โหลด]

  • สไลด์การอบรม หลักสูตรที่ 1..... [กดดาวน์โหลด]

  • คู่มือผู้ใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรม/เขต/จังหวัด..... [กดดาวน์โหลด]

  • กำหนดการอบรม..... [กดดาวน์โหลด]


ข่าวสารอื่นๆ