ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

ศูนย์สารสนเทศ ตรวจเยี่ยมและหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ ตรวจเยี่ยมพร้อมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และตรวจดูห้อง DataCenter ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ณ ศูนย์พัทยารักษ์ จังหวัดชลบุรี โดยมีแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ข่าวสารอื่นๆ