ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

ศูนย์สารสนเทศประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ศูนย์สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์สารสนเทศประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ศูนย์สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ศูนย์สารสนเทศ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงประธานในที่ประชุมได้มอบนโยบายในที่ประชุมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้หัวหน้ากลุ่มงานได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค์เพื่อหาเเนวทางการแก้ไขด้วยกันพร้อมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวสารอื่นๆ