ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

ศูนย์สารสนเทศ ร่วมต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรค

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข "นายอนุทิน ชาญวีรกูล" และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งชื่นชมศักยภาพของระบบเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคจากภัยธรรมชาติ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องดาต้าเซ็นเตอร์ของศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวสารอื่นๆ