สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค มอบ สำนักโรคติดต่อทั่วไป และ สปคม. จัดกิจกรรมนำร่องประชาสัมพันธ์หน่วยบริการข้อมูลสุขภาพ ณ คลินิกข้อมูลสุขภาพ กรมควบคุมโรค อาคารTerminal 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กรมควบคุมโรค มอบให้ กองโรคติดต่อทั่วไปร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมนำร่องประชาสัมพันธ์หน่วยบริการข้อมูลสุขภาพ ณ คลินิกข้อมูลสุขภาพ กรมควบคุมโรค อาคารTerminal 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (เข้าทางประตู 7)ในวันนี้
โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเสี่ยง ที่ผ่านระบบการคัดกรอง ภายหลังฉีดเฝ้าระวังสังเกตอาการโดยทีมหน่วยปฐมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน จากสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ในอนาคต กรมควบคุมโรคจะเปิดตัว Kick off “กรมควบคุมโรคห่วงใยสุขภาพคนทุกวัยในสนามบิน” เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน เร็วๆนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ