สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ประดิษฐ์กระทงสร้างสุข ร่วมรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติลดขยะ และนำกระทงถวายวัด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมสร้างสุของค์กร กระทงสร้างสุข โดยเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วม ช่วยกันทำ ประดิษฐ์กระทง โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ดอกไม้ ต้นกล้วย หยวกกล้วย ปลีกล้วย กาบกล้วย ใบมะพร้าว ขนมปังอาหารปลา ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดขยะ

...ผลงานกระทง ที่หลากหลายรูปแบบ ที่ทำด้วยใจ ด้วยความรัก ความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ จะนำไปสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ แม่ชีที่วัด จำหน่ายให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้มีจิตศรัทธา ที่ตั้งใจมาลอยกระทง ตามประเพณีไทย  ณ วัดพรหมรังษี แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

...กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้เป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามสืบต่อไปแล้ว ยังถือเป็นการทำกระทง สร้างสุข ยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล นำรายได้ถวายวัด เพื่อพัฒนาวัด บำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ