สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ประชุมทบทวนการจัดทำข้อมูลแบบบันทึกสุขภาพรายบุคคลอิเลคทรอนิกส์(electronic Personal Health Record) และเชื่อม Telemedicine ภายใต้โครงการ ยูวิลแคร์

วันนี้ (14 พ.ย. 62) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.)

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมร่วมกับ นักพัฒนาโปรแกรมจาก บริษัทคลิกนิก จำกัด บริษัท เฮลท์แคร์ คอนเนคชั่น จำกัด และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จำนวนทั้งสิ้น 24 คน

...เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำข้อมูลแบบบันทึกสุขภาพรายบุคคลอิเลคทรอนิกส์ (PHR) รายละเอียดข้อมูลที่จะนำมาจัดทำเกี่ยวกับลักษณะประชากรในหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงตัวอย่างข้อมูลแบบบันทึกสุขภาพฯ ที่ดำเนินการในประชากรกลุ่มต่างๆ รวมถึงการดำเนินการ Telemedicine

... PHR เป็น ส่วนหนึ่งในการเชื่อมใช้ดิจิทัลเทค เพื่อดูแลสุขภาพ (Technology Enabled Care: TEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพนิติบุคคล/กรรมการหมู่บ้าน ภายใต้โครงการยูวิลแคร์ (Urban Village Care) จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพพื้นที่มุ่งเป้า (Health Enhancing Zone: HEZ) ในหมู่บ้านจัดสรรซึ่งครอบคลุมประชากร 4 ล้านคนทั่วประเทศ หมู่บ้านจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการออกแบบการเข้าถึงบระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Acute Care) รูปแบบการดูแลในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (Preventive Care) ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง เป็นต้น รวมถึงการเข้าถึงบริการวัคซีนต่าง ๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดการป่วย ลดการเสียชีวิต ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ