สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.จัดบริการป้องกันโรค “ฉีดวัคซีน” แก่ผู้เดินทางไปพิธีอุมเราะห์ และเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

....สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โดย คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic) จัดให้บริการป้องกันควบคุมโรค โดยฉีดวัคซีนที่จำเป็นก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนที่จะไปร่วมพิธีอุมเราะห์ และเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เมื่อเร็วๆนี้ ระหว่าง วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2562

 

....ทั้งนี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน และให้คำปรึกษาำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคที่มีการระบาดในประเทศที่จะเดินทางไป ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ไข้กาฬหลังแอ่น อหิวาตกโรค และไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ด้วย

 

....โดย ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว สามารถขอรับบริการได้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 0943-5 ต่อ 213

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ