สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. เข้าร่วมพิธีฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

วันนี้ (27 พ.ย.62) ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ณ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าทื่ ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และพิธีสดัปกรณ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว

วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อรำลึกความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด ปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีอายุ 77 ปี

(ขอบคุณภาพบางส่วนจาก facebook กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สลก.กรมควบคุมโรค https://www.facebook.com/newsprddc/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCRiouI0jg7VW7sEFzDHqgmzswdgwny4_XEfh7Jzuu1Q6u4MVdCGpA4XDUHYR2YJKYoYXT1VoCYhcem )

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ