สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรุงไทย ยกทีม IT นำเทคโนโลยีมาร่วม“พัฒนารูปแบบ ของศูนย์ Medical Fitness to Drive ให้เป็น i-health check

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพฯ

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค ให้การผลักดัน ให้เกิดศูนย์ประเมินสมรรถนะความพร้อมในการขับขี่( ศูนย์ medical fitness to drive) ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นต้นแบบนำร่อง ก่อนขยายไปที่อื่นทั่วประเทศ โดยวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่ง และกรมควบคุมโรค รวมถึงระบบการจ่ายเงิน แบบ cashless

...วันนี้ ทีมกรุงไทย ยกทีมชุดใหญ่ ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งที่สำคัญของกรมควบคุมโรค พร้อมมาให้การสนับสนุน ดังนี้

1. “พัฒนารูปแบบ i-health check ของศูนย์ประเมินสมรรถนะความพร้อมในการขับขี่
( ศูนย์ medical fitness to drive) ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดการเสียชีวิตของประชาชนจากการจราจรทางถนน โดยนำเทคโนโลยีมาเชื่อมใช้ทั้งการให้บริการในศูนย์และระบบของการออกใบอนุญาตขับขี่

2.เปลี่ยนระบบการเงินเป็นไร้เงินสด
(cashless)ในคลินิกโรคของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ