สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. เข้าร่วมกรมควบคุมโรค “ส่งเสริมเครือข่ายกทม.ขับเคลื่อนสร้างความตระหนักสุขภาพ เพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตพิชิตโรค ลดความเสี่ยงการเสียชีวิต

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

...นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
นำทีมผู้บริหาร แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อฯ และนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) มอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกรุงเทพมหานคร

...ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานผู้รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ดังกล่าว เพื่อมอบให้กับสำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือขอรับบริการด้านต่างๆ

...ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กับ กรุงเทพมหานคร
กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

...นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการวัดความดันโลหิตได้อย่างสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง รู้ก่อนและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ