สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

9 ธันวาคม 2562 ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
มอบให้นางระวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) นำบุคลากรสปคม.18 คนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day กับกรมควบคุมโรค เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (7 ธันวาคม) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

...โดยผู้บริหารกรมควบคุมโรค ดังนี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และบุคลากรของกรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ในครั้งนี้

...กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การทำความสะอาด ทาสี จัดสวน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 จุดสำคัญ คือ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โรงเรียนรัตนโกสินทร์ราชทัณฑ์อุปถัมป์ ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เรือนจำกลางคลองเปรม และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ทั้งนี้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรม 2 คือ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ด้วยจิตอาสาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ