สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ร่วมกับเครือข่ายเขตเมือง ขับเคลื่อนโครงการยูวิลแคร์ ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล (Platform) โดยใช้เทคโนโลยี

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)นำทีมเจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับเครือข่าย ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล (Platform) โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อครอบคลุมการยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรภายใต้โครงการยูวิลแคร์(uVilleCare)

...ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเขตเมือง จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เจ้าหน้านิติบุคคล จ้าหน้าที่เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมทั้งหมด 45 คน

วิทยากรจากภายนอก เรื่อง การจัดทำApplication ได้แก่ เภสัชกรปริญญา ศิริคุปต์ บริษัทเฮลท์แคร์คอนเนคชั่น และเภสัชกรอรรถพล ตันติกำเนิดกุล บริษัท Clicknic จำกัด และวิทยากรภายใน ได้แก่ นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนายนัพวุฒิ ชื่นบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนารูปแบบฯ และ ดร.อมรชัย ไตรคุณากรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

...ที่ประชุมมีการรับฟังการบรรยาย การลดความเหลื่อมล้ำการควบคุมป้องกันโรคในหมู่บ้านจัดสรร การอภิปรายประเด็นการบริหารจัดการและประเมินความจำเป็นของวัคซีนในผู้ใหญ่ การประยุกต์ใช้ระบบ Telemedicine ในเขตเมือง และประเมิน ชุด(Package)สุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร และร่วมปฏิบัติการ(workshop)ออกแบบ Technology Enable Care และศึกษาดูงาน ศูนย์สั่งการและควบคุมเมืองพัทยา ( Command and Control room -Pattaya City) ซึ่งเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยี ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ