สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมกับเครือข่าย สรุปผลติดตามการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ ประจำปี 2562 เพื่อลดอัตราผู้ป่วยในเรือนจำในพื้นที่เขต กทม.

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

...นางนิติรัตน์ พูลสวสดิ์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามงานและสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ ประจำปี 2562 สืบเนื่องจากโครงการค้นหาวัณโรคเชิงลึกในเรือนจำ โดยสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองวัณโรคในเรือนจำในภาพรวม และการดำเนินงานแต่ละเรือนจำ พร้อมเสนอแนะความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา และแก้ปัญหาต่างๆ โดยผู้แทนทั้ง 8 เรือนจำ/ทัณฑสถาน

...การคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ เพื่อลดอัตราผู้ป่วยในเรือนจำ ในพื้นที่เขต กทม. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พร้อมเป็นหน่วยเชื่อม การดำเนินงานและให้การสนับสนุนกับระบบการค้นหา คัดกรองผู้ป่วยในเรือนจำ เพื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ทันท่วงที รักษาวัณโรคได้อย่างรวดเร็ว และลดการแพร่ระบาดของวัณโรคในเรือนจำต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ