สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมกับกทม. เตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข “เตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจากจีน อย่างใกล้ชิด

ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดในไทย
ขอประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก

วันนี้ (6 มกราคม 2563)

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เตรียมดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุ

...สืบเนื่องจากกรณีรายงานข่าวในประเทศจีนว่า พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจำนวน 44 ราย จากเมืองอู่ฮั่น ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนั้น ไม่มีการยืนยันการแพร่เชื้อระหว่างคน สู่ คน

...จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ทางการประเทศจีน ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดนกอะดิโนไวรัส

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค(สปคม.) นำทีมเจ้าหน้าที่สปคม. ประชุมกับ กทม. ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน ควบคุมโรค และติดตาม
ผู้สัมผัสในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และสถานพยาบาลทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขอแนะนำผู้ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปยัง เมืองที่มีการระบาดของโรค wuhan จังหวัด hubei ในประเทศจีน ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อปอดอักเสบ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศห้าม การเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว

...ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางสามารถเดินทางไปได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
1) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะที่เป็นพิษ
2) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ทุกชนิด
4) รักษาร่างกายให้อบอุ่น อยู่เสมอ

...นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวมได้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ